Aanmelden

Met behulp van het volgende formulier kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van de SKC.

  Persoonsgegevens conform vermelding op paspoort of identiteitskaart.

  Persoonsgegevens partner conform vermelding op paspoort of identiteitskaart.
  (indien van toepassing)


  Adresgegevens:

  Bankgegevens:

  Per equipe wordt een naambordje voor op uw kampeermiddel gemaakt met de gegevens van de hierboven ingeschreven persoon of personen. We willen dat graag in een keer goed doen!
  Het gaat er daarbij om hoe u de naam van de partner op het bordje wilt hebben. Beiden dezelfde achternaam of ieder een eigen achternaam?

  U krijgt via de mail eerst een automatische kopie van uw ingevulde gegevens. Daarna volgt een bericht van de ledenadministrateur.
  Na inschrijven door de ledenadministrateur bent u entreegeld en contributie verschuldigd. Het entreegeld is € 100,00 en de contributie bedraagt € 60,00 per kalenderjaar.
  Bij inschrijven na 1 juli bedraagt de contributie het eerste kalenderjaar € 30,00. (bankrekening SKC: NL16 INGB 0000 4579 60, uw lidnummer vermelden)
  Nieuwe leden ontvangen van de ledenadministrateur gegevens om op de website in te loggen.

  U geeft ons toestemming uw gegevens in clubverband te gebruiken en u gaat akkoord met het maken van foto’s en video’s tijdens reizen en evenementen, die gebruikt worden voor de SKC-website en het Magazine. Zie voor het SKC Privacy Policy document de pagina Welkom op www.seniorenkampeerclub.nl