Reizen 2022

Ook in 2022 heeft de SKC weer een groot aantal reizen beschikbaar. Dankzij de inzet van onze Reisvoorbereiders (vrijwilligers) kunt u weer kiezen uit 30 prachtige rondreizen die vrijwel door heel Europa trekken.

In de onderstaande reisbeschrijving, van de winterreizen, voorjaarsreizen, najaarsreizen en instuiven, kunt u de inhoud van al deze reizen in grote lijnen bekijken.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u er wel op dat er alleen kan worden ingeschreven als u lid bent van de SKC en als u lid wordt binnen de tijd die daarvoor is aangegeven. Dit betekent dat men vroegtijdig lid moet zijn voordat men kan inschrijven op onze reizen. Inschrijven op de winterreizen kan vanaf 15 augustus en op de overige reizen vanaf 1 november. Er gaan maximaal 16 equipes mee per reis, zijn er meer aanmeldingen dan zal er een loting plaats vinden. Deze loting is voor de winterreizen op 1 oktober en voor de overige reizen op 21 december. Als het aantal inschrijvingen op een reis boven de 24 equipes komt dan wordt er op korte termijn bekeken of het mogelijk is om een schaduwreis toe te voegen. Dit is dan dezelfde reis maar een week eerder of later. Degenen die zijn uitgeloot blijven op de lijst staan en krijgen bij het loten al een nummer toebedeeld, zodat als er iemand annuleert het eerstvolgende equipe mee kan gaan. Men is natuurlijk ook vrij om naar een andere reis over te stappen. Op de reizen waar het aantal van 16 equipes nog niet is bereikt kan tot 10 dagen voor aanvang van de reis nog worden ingeschreven. Men kan zich ook bij de volle (16) reizen op een wachtlijst laten plaatsen.

Als u lid geworden bent krijgt u toegang tot de interne SKC website en kunt u via de optie Reizen en Evenementen inschrijven op de reis van uw voorkeur.

Dus…
Als u wilt deelnemen aan een reis is het wel van belang dat u tijdig bent ingeschreven als lid van de SKC!

Voorjaarsreizen

Najaarsreizen

Winterreizen

Instuiven